Regulamin


Regulamin dla podróżnych poruszających się na terytorium krajów Unii EU
Od dnia 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Co to oznacza dla Podróżnych?
-zniesienie wymogu posiadania paszportu, Podróżni mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego.
-zniesienie przywozowych należności celnych natowary przywożone doPolski z krajów członkowskich UE.
-TK-TRANS nie odpowiada za czas odprawy na granicy
-TK-TRANS nie odpowiada za decyzje służb granicznych dokonujących odprawy.
WAŻNE :W PRZYPADKU ZATRZYMANIA PASAŻERA PRZEZ SŁUŻBY GRANICZNE, CZAS POSTOJU I OCZEKIWANIA KIEROWCY BUSA NA WYJASNIENIA, JEST NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 MINUT.W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA JAZDY PRZEZ PASAŻERA, NIE PRZYSŁUGUJE MU ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU.
OBOWIĄZKI PASAŻERA:
-Winien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, uprawniające do przekraczenia granic
-Winien przestrzegać wszelkich przepisów prawnych, celnych i podatkowych, dotyczących Jego osoby i
Jego bagażu, przez kraje UE, przez które odbywa się przejazd.
WAŻNE: Dodatkowo telefon kontaktowy do Służb Celnych: +48 608 991 000, serwis internetowy:
www.guc.gov.pl, system WAP: wap.gus.gov.pl
BAGAŻ OSOBISTY PODRÓŻNEGO:
Zwolnione z opłat celnych, w ramach przepisów ilościowych i wartościowych, są towary przywożone w bagażu osobistym Podróżnego, jeżeli ich ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe i tak:
WYROBY ALKOHOLOWE:
-wyroby spirytusowe i napoje alkoholowe inne niż wyroby winiarskie i piwo -nie więcej niż 1 litr łącznie,
-wyroby winiarskie nie więcej niż 2 litry,
-piwo – nie więcej niż 5 litrów,
WYROBY TYTONIOWE I PAPIEROSY:
-papierosy nie więcej niż 200 sztuk, albo
-cygaretki – nie więcej niż 100 sztuk, albo
-cygara – nie więcej niż 50 sztuk, albo
-tytoń, tabaka – nie więcej niż 250g
-perfumy nie więcej niż 50 ml
-wody toaletowe nie więcej niż 250 ml
-produkty lecznicze – w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego
PRZEPISY DEWIZOWE:
Służby Celne nie wymagają udokumentowania następujących przedmiotów:
-Środki płatnicze (krajowe i zagraniczne), których łączna wartość nie przekracza 10.000 euro,
-Dewizy i papiery wartościowe wystawione za granicą na nazwisko osoby na stałe zamieszkałej za
granicą, dokonującej ich wywozu,
-Czeki podróżnicze podpisane przez osobę na stałe zamieszkałą za granicą dokonująca ich wywozu.
WAŻNE: Przywóz z zagranicy wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro, podlega pisemnemu zgłoszeniu urzędowi celnemu.
Naruszenie przepisów dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karno-skarbową.
WAŻNE: W BUSIE NA CAŁEJ TRASIE PRZEJAZDU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA
PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WYKUPIENIE BILETU JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z REGULAMINEM PODRÓŻY
REGULAMIN DOSTEPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY ORAZ U KIEROWCY BUSA